نرم افزار مدیریت کتابخانه دهکده ( رادوین )

 

 

حرفه ای ترین و زیباترین نرم افزار مدیریت کتابخانه با 70 درصد تخفیف ویژه فقط این ماه 

 

 جدید ترین سیستم اتوماسیون مدیریت کتابخانه

 

لینک دانلود نرم افزار

ParseInt(): تبدیل رشته شامل عدد به مقدار عدد صحیح و ParseFloat(): تبدیل رشته شامل عدد به مقدار عدد اعشاری

 درس سوم از سری آموزش های جاوا اسکریپت JavaScript )JS) گروه دهکده

javascript logo

 

تابع Alert

جهت نمایش عبارت یا پیغام به کار می رود، به این صورت:

Alert ("  متغیر یاعبارت);

چند مثال ازtypeof 

1) for test;

Alert (typeof (test));                                                                      undefined خروجی:

2) for test 1;

Alert (typeof (test2));                                                                      undefined خروجی:

3) for test 1 = “5”;

Alert (typeof(test1));                                                                            string خروجی:

در ورژن ۲ به بعد می توان این پرانتز را نگذاشت

 

 ‌Length جهت تعیین طول رشته

for test = “Hello”;

Alert (test.length);                                                                                     5 خروجی:

توجه:در ورژن های 1.3 به پایین باید حتماً پرانتژها مراعات شوند اما در ورژن ۲ به بالا نیازی به پرانتزها نیست.

tostring  جهت تبدیل هر نوع متغیر به رشته می باشد:

for test = “125”;

Alert (test.tostring);                                                                                125 خروجی:

for test2 = test.tostring;

Alert (typeof test2);                                                                              String خروجی:

 

ParseInt(): تبدیل رشته شامل عدد به مقدار عدد صحیح

ParseFloat(): تبدیل رشته شامل عدد به مقدار عدد اعشاری

نکته: در صورت عدم وجود عدد در رشته مقدار null تعیین می شود:

for test1, test2 = “Hello12”;

test1 = parseInt(test2);

Alert (test1);                                                                                             12 خروجی:

for test1, test2 = “Hello 15 hi 13”;

test1= parseInt(test2);                                                                     test1=15 خروجی:

نکته:در ParseInt و ParseFloat تبدیل عدد تا جایی ادامه پیدا می کند که به اولین حرف نرسیده باشیم.

اولین (.) در ParseFloat به معنی حرف به حساب می آید.

for test1 = “Hi 12.5.b”

for test2 = ParseFloat(test1);                                                           test2=12.5 محتویات:

تابع Number: جهت تبدیل رشته عددی به عدد می باشد.

for test1 = “51”;

for test2 = number(test1);                                                                 test2=51 محتویات:

نکته:اگر در تابع Number رشته حروفی داشته باشیم error می دهد.

تابع Boolean

 در صورتی که به آن کاراکتر یا عدد بزرگتر از صفر یا عبارت یا شیء (Object) نسبت دهیم مقدار false بر می گرداند و در غیر این صورت true.

Boolean());      ®         true

Boolean(5);      ®         false

 

 

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید